тез тоскоолдук

  • quick hitch

    тез тоскоолдук

    HMB ылдамдыгы экскаватордун иштешин бир топ жакшыртат. HMB ылдамдыгын чогултуп алгандан кийин, ар кандай экскаваторлордун челектерин, рипперлерин, гидравликалык ажыраткычтарын, кармагычтарын, гидравлик кайчыларын ж.б.